Ciężko się rozwodzić

22 Sty

Prawny aspekt rozwodu małżeńskiego jest niezwykle zawiły. Małżonków przed rozstanie łączyły bardzo liczne więzi. Nie można tu mówić o czysto emocjonalnym związaniu, lecz o wielu związkach cywilnoprawnych i majątkowych, jakie w świetle polskiego prawa nawiązuje akt małżeństwa. Rozwód w prawie … Read More »